XESTORIA MUIÑO. Trazo (A Coruña)
Inicio
Proteccion de datos
Servicios
A nosa empresa
Xestoría Admtva.
Fiscalidade
Contabilidade
Laboral
Así nos atopará
Contacto

Os xestores administrativos somos profesionais especializados para actuar ante calquera administración pública, en nome das persoas físicas ou xurídicas, garantindo unha maior calidade e exactitude no cumprimento das obrigas administrativas.

 

Facemos o noso traballo en réxime de libre competencia, pero avalados por unha titulación universitaria e pola propia administración, que nos outorga un título trala superación duns exames de acceso. Para exercer a nosa profesión é imprescindible a Colexiación que obriga, entre outras esixencias, ó cumprimento dunhas normas deontolóxicas e garante ante os cidadáns os servizos prestados.

 

Entre outros, ofrecemos os seguintes servizos:

 

 

TRÁFICO

 • Transferencias.
 • Matriculacións
 • Duplicados Permiso Circulación.
 • Renovación, canxe e duplicado permiso de conducir.
 • Etc

 

TRANSPORTES

 • Solicitude e visado de tarxetas de transporte, público e privado.

 

TRÁMITES NOTARIAIS E REXISTRAIS 

 • Tramitación escrituras.
 • Notas simples rexistrais.
 • Certificacións literais

CONCELLO

 • Certificados empadroamento.
 • Licencia apertura establecementos.

 

ESTRANXEIROS

 • Obtención N.I.E.
 • Permisos de residencia.

 

CERTIFICADOS VARIOS

 • Penais.
 • Nacemento.
 • Defunción.
 • Últimas vontades

muino@xestoria.es