muino@xestoria.es

Os xestores administrativos somos profesionais especializados para actuar ante calquera administración pública, en nome das persoas físicas ou xurídicas, garantindo unha maior calidade e exactitude no cumprimento das obrigas administrativas.

 

Facemos o noso traballo en réxime de libre competencia, pero avalados por unha titulación universitaria e pola propia administración, que nos outorga un título trala superación duns exames de acceso. Para exercer a nosa profesión é imprescindible a Colexiación que obriga, entre outras esixencias, ó cumprimento dunhas normas deontolóxicas e garante ante os cidadáns os servizos prestados.

 

Entre outros, ofrecemos os seguintes servizos:

 

 

TRÁFICO

 • Transferencias.
 • Matriculacións
 • Duplicados Permiso Circulación.
 • Renovación, canxe e duplicado permiso de conducir.
 • Etc

 

TRANSPORTES

 • Solicitude e visado de tarxetas de transporte, público e privado.

 

TRÁMITES NOTARIAIS E REXISTRAIS 

 • Tramitación escrituras.
 • Notas simples rexistrais.
 • Certificacións literais

CONCELLO

 • Certificados empadroamento.
 • Licencia apertura establecementos.

 

ESTRANXEIROS

 • Obtención N.I.E.
 • Permisos de residencia.

 

CERTIFICADOS VARIOS

 • Penais.
 • Nacemento.
 • Defunción.
 • Últimas vontades