muino@xestoria.es

A Xestoria Muiño ofrece tanto a empresas como a profesionais e persoas físicas, un asesoramento integral das obrigas fiscais segundo a normativa vixente, estudando en todo momento as mellores alternativas para que a carga impositiva sufrida polos nosos clientes sexa o mais reducida posible.

 

Na actualidade existen multitude de obrigas tributarias as que temos que facer fronte, por iso encargámonos da confección, presentación e seguimento de todos os impostos, declaracións e resumos anuais que se deben presentar á Axencia Tributaria.

 

Prestando sempre un servizo integral ó cliente, encargarémonos de:

 

 • Declaración da Renda das Persoas Físicas
 • Declaracións trimestrais: 110, 111, 115, 123, 130, 131, 303, 310 y 311
 • Declaracións anuais: 180, 184, 190, 370, 371 y 390
 • Declaracións informativas: 340, 347 y 349
 • Cálculo de impostos de empresarios e profesionais en Estimación Directa (Normal
  e Simplificada).
 • Cálculo de módulos (incluíndo actividades agrícolas, gandeiras e forestais).
 • Cálculo do promedio anual para Renda e IVA.
 • Regularización do IVA.
 • Amortizacións.
 • Confección de libros oficiais.
 • Cálculo de beneficios.
 • Certificado de retencións.
 • Confección de libro de compras e vendas
 • Confección do Imposto de Sociedades.
 • Confección das contas anuais
 • Todos os restantes trámites de obrigado cumprimento.